CHIRO SINT-MARTINUS OVERIJSE, DAT ZIJN WIJ!

Wij zijn de enthousiaste meisjeschiro van Overijse centrum. Momenteel telt onze chiro achtentwintig geëngageerde leidsters en meer dan 150 leden. Zij zijn onderverdeeld in 6 groepen (volgens leeftijd, eventueel klas). Naargelang de grootte van de leidingsploeg komt er soms een zevende groepen bij.

AGENDA

Er is elke zondag chiro van 14u tot 17u, behalve de laatste zondag van de maand. Let wel op, dit kan af en toe veranderen (door leidingsweekends, vakanties, feestdagen of speciale activiteiten...). Hou daarom zeker ons tweemaandelijks ledenblad 't Fientje in het oog!

Kijk ook altijd eens bij je eigen programma, want soms wordt er voor jouw groep op andere momenten chiro gegeven. Denk maar aan de avondchiro's tijdens de examens, feestdagen, ...

Verwittig altijd en op tijd één van je leidsters als je niet kan komen.

EEN BEETJE MEER INFO

Het chiro-uniform is VERPLICHT, zo zijn we herkenbaar als groep. Chirokleren zijn ook stevige kleren die je zeker en vast vuil mag maken! Ten laatste in november verwachten wij van elk chiromeisje dat zij volledig in uniform is. Meer uitleg over het uniform klik hier.

Wanneer er activiteiten met de fiets op het programma staan, moet iedereen VERPLICHT een helm dragen. Wie geen helm bijheeft, kan anders niet meedoen.

Normaal gaat elke groep tijdens het jaar op weekend, dit is een soort voorbereiding voor het kamp dat in de grote vakantie op het programma staat. Niet te missen dus!

Ook organiseren wij elk jaar een fantastisch, plezierig, avontuurlijk en onvergetelijk KAMP! Dit jaar gaat ons binnenlands kamp door van 21-31 juli.

We geven deze data tijdig mee omdat later toekomen of vroeger vertrekken helaas niet kan. Voor kadeekes en speelclub duurt ons kamp 7 dagen (€120), voor kwikken, tippers, tiptiens en aspi's duurt het kamp 10 dagen (€150). Ons buitenlands kamp gaat om de drie jaar door, dit telkens in juli.

Om mee op kamp te mogen, MOET je tijdens het jaar minstens 12 keer geweest zijn!!!
Vergeet ook niet voor aanvang van het kamp, de medische fiche door je ouders of dokter te laten invullen.

ZIN IN CHIRO?

Kom zeker en vast eens een kijkje nemen of eens een zondagje mee ravotten met ons. Achteraf, na de chiro om 17u, kan je je dan steeds inschrijven bij de hoofdleiding. Zij hebben hiervoor je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, gsm en geboortedatum) nodig. Bovendien zal je een medische fiche meekrijgen (of deze kan je natuurlijk ook zelf downloaden) die je dan zo spoedig mogelijk moet terugbezorgen aan de leiding. Nu enkel nog het lidgeld (€ 35) betalen, en je bent ingeschreven! Dit kan ook steeds via het chirorekeningnummer BE40 7360 4033 2563.

Let wel op: de inschrijvingen stoppen aan het eind van het kalenderjaar (31/12).

Bij extra vragen zie de contactpagina

DE CHIROGROEP?

Een Chirogroep is meer dan de optelsom van de verschillende groepen en de leidingsploeg. Chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot hun plaats in kunnen vinden. Elke leeftijd is anders. Daarom werken we leeftijdsgericht, in groepn dus. Maar natuurlijk vinden er tijdens het jaar ook enkele groepsmomenten plaats. De chiro is verdeeld in 6 of 7 groepen, deze hebben elk hun eigen groepskleur, –figuur en -kreet. De activiteiten gaan door in je eigen groep. Meer info zie Groepen